• Home
  • Blog
  • Stojo
  • ทำไม Stojo Thailand ถึงให้ความสำคัญใน การปลูกป่าชายเลน

ทำไม Stojo Thailand ถึงให้ความสำคัญใน การปลูกป่าชายเลน

การปลูกป่าชายเลน

ทำไมเรา Stojo Thailand ถึงให้ความสำคัญใน การปลูกป่าชายเลน

ป่าชายเลน มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด แหล่งอาหารตามธรรมชาติ แหล่งสมุนไพรชุมชน และป่าไม้ อีกทั้งยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจุบันป่าชายเลนนั้นได้ถูกทำลายลงทุกวัน โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 4 หมื่นไร่ ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับโลกแต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

เหตุผลสำคัญที่ Stojo Thailand ต้องการสนับสนุนโครงการปลูกป่าชายเลนเพราะว่าทุกวันนี้เราทิ้งแก้วพลาสติกมากมายทำให้การขจัดขยะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ สุดท้ายขยะเหล่านั้นก็หลุดลอยไปถึงทะเลอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เราได้ทำลายบ้านของสัตว์น้ำทำให้จำนวนลดลง  เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราจึงต้องเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลน คือคำตอบ เพราะ ป่าชายเลน คือที่อยู่ของสัตว์น้ำวัยอ่อน โอกาสรอดของน้องปลา น้องปูทั้งหลายจะริบหรี่มากหากไม่มีป่าชายเลนคอยเป็นร่มกำบังให้พวกน้องได้อยู่รอดปลอดภัยในวัยเยาว์ และ เติบโตขึ้นมาเพื่อขยายจำนวนต่อไป การเพิ่มจำนวนของสัตว์น้ำจะรักษาสมดุลแก่ธรรมชาติที่ลดน้อยลงทุกวัน

การที่เราอยากรักษาธรรมชาติของเราเอาไว้ เป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยปัจจุบันทาง Stojo Thailand ได้สนับสนุน โครงการปลูกต้นแสม กลับคืนสู่ป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยทุก ๆ แก้วที่ลูกค้าอุดหนุนจากทางเราไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตาม จะสนับสนุนการปลูกต้นแสมจำนวน 500 ต้น และในอนาคตจะมีอีกหลายโครงการที่เราสนใจอยากสนับสนุนอย่าลืมติดตามกันนะ

ติดตามข่าวสารและการสั่งซื้อกับเราได้ทาง

Facebook : https://www.facebook.com/Officialstojothailand/

Shop : https://www.officialstojothailand.com/shop/

Your cart

No products in the cart.